2018-2019

ՇՊՀ-ում 2018-2019 ուստարվա գիտական սեմինարների ժամանակացույց

Ժամանակացույց

Մանրամասների համար դիմեք՝ ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոն

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Կոհերենտ ոչ ստացիոնար երևույթները նվազեցված չափայնությամբ կիսահաղորդչային կառուցվածքներում 19 դեկտեմբերի 2018թ. Հրաչ Նիկողոսյան (ֆիզ.գ.թ.,դոցենտ)
« 1 of 7 »
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Դեղագիտություն: Նանոքիմիա 16 նոյեմբերի  2018 Ռուդոլֆ Հակոբյան
« 1 of 7 »
Գործարարության և վարչարարության ամբիոն
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Շառլ Ազնավուր 17  դեկտեմբեր 2018թ. Լուսինե Մանասյան (բան.գ.թ.,դոցենտ)
« 1 of 6 »
Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն
Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Իմաստային և գծագրային դասակարգիչները անգլերենի ուսուցման դասընթացում/ Semantic and Graphic Organizers in the Process of teaching English 23 նոյեմբերի  2018 Իգոր Կարապետյան (մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
« 1 of 7 »
Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ազդեցությունը Գյումրի քաղաքում տուրիզմի զարգացման վրա 21 դեկտեմբեր 2018թ. Վարդան Սրտաշյան
« 1 of 6 »
Արվեստի ամբիոն
Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն
Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն
Մանկավարժության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Ներառական կրթության արդի հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում 19 դեկտեմբերի 2018թ. Նարիա  Գրիգորյան, Աննա Յայլոյան, Մարգարիտա Խաչատրյան
« 1 of 10 »
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոն