Նիստ 41 /20.01.2021թ./

2021թ.-ի հունվարի 20-ին կայացավ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հեռավար նիստը ֆակուլտետների, ամբիոնների որակի ապահովման համակարգողների հետ:

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը որակի ապահովման համակարգողների հետ անդրադարձավ հետևյալ հարցերին.

  • Ամբիոնների որակի հանձնախմբերի ձևավորմանը
  • Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումներին ուսանողների մասնակցության ակտիվությունը բարձրացնելու համար:
  • Հավատարմագրման գործընթացով պայմանավորված՝ ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպումների անցկացում՝ որոշակի հարցերի շրջանակ քննարկելու նպատակով: