ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր

ՇՊՀ կանոնադրություն
ՇՊՀ «լավագույն ուսանող» ամենամյա մրցանակաբաշխության կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ
ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգ
ՇՊՀ ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
ՇՊՀ աշխատակիցների և ուսանողների գործուղումների կազմակերպման և ծախսերի հատուցման կանոնակարգ
ՇՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգ
ՇՊՀ ներքին կարգապահական կանոնները. կանոնակարգ
ՇՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոնակարգ
ՇՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն
ՇՊՀ էթիկայի սկզբունքներ
ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի կանոնադրություն
ՇՊՀ գիտ. քաղ. և արտաքին համագործակցութ. կառավարման կենտրոնի կանոնադրություն
ՇՊՀ ուսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն-գրադարանի կանոնադրություն
ՇՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն
ՇՊՀ գիտխորհրդի կանոնակարգ
ՇՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ

ԳՊՄԻ-ի ներքին իրավական ակտեր