Արհեստակցական կազմակերպություն

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն  2023թ.

2023թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը

2023թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն  2022թ.

2022թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը

2022թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն  2021թ.

2021թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը

2021թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն  2020թ.

2020թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն  2018թ.

2018թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը

2018թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություններ 2017թ.

2017թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերն

2017թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Ակտ

Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություններ 2016թ.

2016թ. ԳՊՄ-ի արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերն

2016թ. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն

Ակտ

Արհեստակցական կազմակերպություն

2012-15թթ.. ԳՊՄԻ արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը

ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության հաշվետվություն 2012-2017թթ.

ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության արձանագրություն