ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Հեռախոս: (+374 312) 6 64 80

Էլ.հասցե: quality_center@shsu.am, sci@shsu.am, shsu.science@gmail.com, shsu.quality@gmail.com

www.facebook.com/…

Հասցե: Պ.Սևակ 4, Գյումրի 3126, Հայաստան