«Ֆինլանդիայի մասնագիտական կրթությունը 2018թ-ի բարեփոխումների տեսանկյունից. ուսուցման անհատական ուղիների եզակի մոդել» թեմայով վեբինար

«Էդու Թրավել» միջազգային կրթական ծրագրերի գործակալությունն իր SKLAD կրթական հարթակում 2020 թ-ի մայիսի 14-ին կազմակերպում է «Ֆինլանդիայի մասնագիտական կրթությունը 2018թ-ի բարեփոխումների տեսանկյունից․ ուսուցման անհատական ուղիների եզակի մոդել» թեմայով վեբինարը, որի շրջանակում կքննարկվեն Ֆինլանդիայում մասնագիտական կրթության զարգացման արդիական հարցեր։

Վեբինարի ծրագիր

14:00-15:00

1. Ֆինլանդիայի մասնագիտական կրթության համակարգը,

2. 2018թ-ին Ֆինլանդիայի կրթական բարեփոխումը մասնագիտական կրթության ոլորտում․ հիմնական հատկանիշներ, առավելություններ և թերություններ

3. Մասնագիտական կրթության համակարգի փոփոխման գործընթացը,

4. Ահատական ուսուցման ուղիները,

5. Տեսական և գործնական վերապատրաստում,

6. Գիտելիքների գնահատման գործընթացը,

7. Ցկյանս ուսումնառություն․ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու նոր հնարավորությունները։

15:30-16:00-Հարց ու պատասխան

Փաթեթ 1 հոգու համար․ · Գրանցում և վճարում կայքում (https://skld.me/fined),

· Համաժամակյա թարգամանությամբ արժեքը կազմում է ≈ 2996 ՀՀ դրամ,

· Համաժամանկյա թարգմանություն, վեբինարի ձայնագրություն և վկայական՝ ≈ 4993 ՀՀ դրամ։

Փաթեթ կոլեկտիվի համար․

· Վեբինարին մասնակցելու մուտք՝ (մինչև 20 մասնակից),

· Համաժամանակյա թարգամանություն՝ ռուսերեն,

· Վեբինարի ձայնագրություն,

· Հարցեր տալու հնարավորություն,

· Վկայական,

· Փաթեթի գինը կազմում է 9986 ՀՀ դրամ

Վճարման հղումը՝ https://checkout.bepaid.by/v2/confirm_order/prd_cfd12f5dd26dcdc9/10178

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: