Մասնագիտական որակավորման քննությունների հայտարարություն

2019թ. հոկտեմբեր – դեկտեմբեր ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով.

 

Մասնագիտություն Ընդհանուր մասնագիտական լրացուցիչ քննության օր,ժամ[1] Մասնագիտական որակավորման քննության օր,ժամ
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա /Ա.02.04/ 11 նոյեմբերի 2019թ.

ժամը 14:00

18 նոյեմբերի 2019թ.

ժամը 14:00

Հայոց լեզու /Ժ.02.01/ 12նոյեմբերի 2019թ.

ժամը 13:00

19 նոյեմբերի 2019թ.

ժամը 13:00

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն /ԺԳ.00.01/ 15 նոյեմբերի 2019թ.

ժամը 14:00

22 նոյեմբերի 2019թ.

ժամը 14:00

 

Քննությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2019թ. նոյեմբերի 1-ը ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն ներկայացնել դիմում:

Այլ բուհերի հետազոտողների մասնակցության համար անհրաժեշտ է համալսարանի  հաշվեհամարին        (ՀՀ 11802024816700) փոխանցել 30.000 ՀՀ դրամ՝ նշելով փոխանցման նպատակը:


[1] Եթե հայցորդի/ասպիրանտի բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում գիտության այն բնագավառին, որով հաստատվել է ատենախոսության թեման, հայցորդը /ասպիրանտը  պետք է հանձնի լրացուցիչ քննություն ընդհանուր մասնագիտությունից: