Հայտարարություն

Եթե Դուք ցանկանում եք աշխատել Շիրակի պետական համալսարանի ավագ դպրոցում՝ որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ապա կարող եք դիմել ՇՊՀ ռեկտորատ՝ մանրամասներին ծանոթանալու համար:
Հասցեն՝ ք. Գյումրի, փ. Պ. Սևակի-4, հեռախոս՝ 2-66-00:

ՇՊՀ ռեկտորատ