ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսում տպագրման համար գիտական հոդվածների ընդունումը երկարաձգվում է

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2020 թվականի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածների ընդունումը երկարաձգվում է մինչև 2020թ. մայիսի 5-ը:
Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդրվեն տպագրության հաջորդ համարներում:
Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:
Մանրամասներ