Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 145-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ավետիք Իսահակյանի երևանյան տուն-թանգարանը 2020 թ․-ի հոկտեմբերի 21-22-ին կազմակերպում է հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 145-­ամյակին նվիրված գիտաժողով։

Գիտաժողովի նյութերը կհրատարակվեն ժողովածուում:

Խնդրում ենք մասնակցության և ընտրած թեմայի մասին տեղեկատվություն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ avisahakyanmuseum@gmail.com։

Թեզիսների ուղարկման վերջնաժամկետն է 2020 թ․-ի սեպտեմբերի  1-ը:

(Հայտնում ենք, որ եթե համաճարակի (COVID-19) հետ կապված սահմանափակումները երկարաձգվեն, գիտաժողովը  տեղի  կունենա  ավելի ուշ,  որի համար նախապես կտեղեկացնենք):

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: