Միջհամալսարանական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հ. Թումանյանի 150-ամյակին

ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ`

ՆՎԻՐՎԱԾ  Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2019Թ. ՄԱՅԻՍԻ 14-16

2019թ. մայիսի 14-16-ը ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է միջհամալսարանական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հ. Թումանյանի 150-ամյակին: Մասնակիցել ցանկացողները կարող են մինչև 2019թ. ապրիլի 30-ը գրանցվել wanaturscherentz@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեով: