Մագիստրատուրա

2023-2024 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակի աշխատանքային տարբերակ

2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-II
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-II
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն II
Հայոց լեզու և գրականություն I-II
Կայուն զբոսաշրջություն I-II
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-II