ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ  — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — I-V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
Արվեստի ամբիոն

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ V
Արվեստի ամբիոն
Արվեստի ամբիոն V

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21  դասատախտակ
2020-21  դասատախտակ — հեռակա
Արվեստի ամբիոն


2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-IV
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն-անգլերեն II-IV
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն III-IV, Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն և հայերեն II
Գերմաներեն լեզու և գրականություն IV
Սերվիս II-IV
Լրագրություն I-IV
Հայոց լեզու և գրականություն I-IV
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-IV, Դիզայն II, Համակարգչային գրաֆիկա I-II

Հեռակա բակալավր

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-IV
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-IV
Հայոց լեզու և գրականություն I-IV
Սերվիս I-IV
Լրագրություն I-II
Գրադարանավարություն III-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

Մագիստրատուրա

2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-II
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-II
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն II
Հայոց լեզու և գրականություն I-II
Կայուն զբոսաշրջություն I-II
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-II


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: