Բակալավր (հեռակա)

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ-I-IV կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ-V կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ - V կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ - I կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — V

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — I-V

021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ V
Արվեստի ամբիոն
Արվեստի ամբիոն V

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21  դասատախտակ
2020-21  դասատախտակ — հեռակա
Արվեստի ամբիոն

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ