Բակալավր (առկա)

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակի աշխատանքային տարբերակ

2023-24 դասատախտակ  — I-IV

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ  — I-IV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ  — I-IV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
Արվեստի ամբիոն

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21  դասատախտակ

Արվեստի ամբիոն

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ․ արվեստի ամբիոն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-IV
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն-անգլերեն II-IV
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն III-IV, Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն և հայերեն II
Գերմաներեն լեզու և գրականություն IV
Սերվիս II-IV
Լրագրություն I-IV
Հայոց լեզու և գրականություն I-IV
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-IV, Դիզայն II, Համակարգչային գրաֆիկա I-II