«Շարունակական կրթական համակարգ «Դպրոց-համալսարան». նորարարություններ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողով

Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարանը կազմակերպում է «Շարունակական կրթական համակարգ «Դպրոց-համալսարան». նորարարություններ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողով: Այն հանդիպման և փորձի փոխանակման վայր կլինի գիտահետազոտական, կրթական և արդյունաբերական կազմակերպությունների ղեկավարների, հետազոտողների, ուսուցիչերի, նախկին շրջանավարտների, ասպիրանտների, ուսանողների  համար:

Գիտաժողովին մասնակցելու և հոդվածներ ուղարկելու համար անհրաժեշտ է  մինչև  2019թ-ի հոկտեմբերի 1-ը գրանցվել հետևյալ հղումով՝ http://iifoimo.bntu.by :

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին:

Մանրամասներ