«Ռուսաց լեզվի հարցերն իրավական գործընթացներում և ընթակարգերում» միջազգային իրավական գիտագործնական գիտաժողով

Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանն և ռուսաց լեզվի ու գրականության դասավանդողների միջազգային ասոցիոցիան 2021 թ․-ի մայիսի  18-ին կազմակերպում են «Ռուսաց լեզվի հարցերն իրավական գործընթացներում  և ընթակարգերում»  միջազգային իրավական գիտագործնական գիտաժողովում, որին կարող են մասնակցել իրավաբաններ, բանասերներ, իրավապահ մարմնների աշխատակիցներ, թարգմանիչներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև երիտասարդ գիտնականներ, ովքեր ուսումնասիրում են իրավագիտություն և բանասիրություն։
Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են՝

  • դատավարության ընթացքում հաղորդակցական գործունեության առանձահատկությունը,
  • իրավական թարգմանության առանձնահատկությունները,
  • իրավական տեղեկատվության հասանելիությունը,
  • լեզվական փորձաքննության բովանդակություն և տեխնոլոգիա,
  • իրավալեզվաբանությունը բարձրագույն կրթական համակարգում։

Մասնակցության հայտերն ու հրապարակման ենթակա նյութերն անհրաժեշտ է մինչև 2021թ.-ի ապրիլի 19-ը լրացնել  հետևյալ հղումով՝ http://ropryal.ru/reg_ll2021/ ։

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի աշխատակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/shsu.science@gmail.com):

Newsletter_Juridical Linguistics_SPbU_MAPRYAL