Մագիստրատուրա

2023-2024 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակի աշխատանքային տարբերակ

2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-II
Ֆիզիկա I
Կառավարում I-II
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-II
Աշխարհագրություն I-II
Կենսաբանություն I-II