Բակալավր (հեռակա)

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ-I-IV կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ-V կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ-V կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ-I կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2022-23 դասատախտակ-I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

 2022-23 դասատախտակ-V

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2022-23 դասատախտակ- I-V

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 դասատախտակ — հեռակա