ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

 2023-24 դասատախտակ- I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ-I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ-V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ- I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ- I-V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ- I-IV

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ — հեռակա


2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա IV
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I-III
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում II
Շուկայագիտություն II
Կենսաբանություն I-IV
Քիմիա IV
Դեղագործական քիմիա II-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա II-IV
Ֆիզիկա II-IV
Ինֆորմատիկա I-IV
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ I
Կառավարում I-IV
Հաշվապահական հաշվառում I
Կենսաբանություն II-IV
Դեղագործական քիմիա I-IV
Աշխարհագրություն I-IV
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ I-IV
Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն III

Մագիստրատուրա

2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2022-2023 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Մաթեմատիկա I-II
Ֆիզիկա I
Կառավարում I-II
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I-II
Աշխարհագրություն I-II
Կենսաբանություն I-II


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: