Հայտարարություն

Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 07 սեպտեմբերի 2020թ. թիվ 737-Ա հրամանը և «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցության համաձայնագիրը՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020-2021 ուսումնական տարում մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի (վճարովի ուսուցման համակարգի) մրցույթը հաղթահարած ուսանողների անվանացանկում ավելացնել «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրում ընդգրկված ներքոհիշյալ ուսանողներին՝ ըստ համապատասխան մասնագիտությունների.

Արդյունքներ