ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի հայտարարություն

2019 թվականի ապրիլի 28, ժամը 12:00

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալասարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ

Օրակարգի նախագիծ.

1. ՇՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթին ներկայացված հայտերի բացում, ուսումնասիրություն, թեկնածուների գրանցում կամ գրանցման մերժում:

2. ՇՊՀ 2018 թ բյուջեի տարեկան հաշվետվության ներկայացում, քննարկում եւ հաստատում:
Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան: (նախագիծը կուղարկվի ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին 2 օրից)

3. ՇՊՀ 2019 թ բյուջեի նախագծի ներկայացում, քննարկում եւ հաստատում:
Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան: (նախագիծը կուղարկվի ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին 2 օրից)

4. ՇՊՀ 2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա գործունեության հաշվետվության ներկայացում, քննարկում եւ հաստատում:
Զեկուցող՝ ՇՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ե.Սերոբյան: (նախագիծը կուղարկվի ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին 2 օրից)

5. Այլ հարցեր

ՇՊՀ ՀԽ նախագահ Լեւոն Բարսեղյան
21 ապրիլի, 2019 թ.