Հայտարարություն

Ս.թ. նոյեմբերի 15-ից ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը բակալավրի կրթական ծրագրերում (առկա և հեռակա) իրականացվելու է առկա(լսարանային) ձևաչափով:

Իսկ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի 1-ին կուրսերում՝ ս.թ. հոկտեմբերի 18-26-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ձևաչափով: