Հայտարարություն

Հարգելի՛ գործընկերներ,

2022թ. սեպտեմբերի 28-ին Էրազմուս+ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI)  ծրագրի շրջանակներում տեղի  է ունենալու վերապատրաստում առցանց ձևաչափով։ Վերապատրաստումը նվիրված է անգլերեն գրավոր  խոսքի զարգացմանը, մասնագիտական անգլերենի զարգացմանը և ուսուցչին աջակցություն տրամադրելուն:

Աշխատանքային լեզուն լեզուն անգլերնն է: