Շիրակի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագրի 2022 թ.-ի №2-ի հրատարակման մասին

Տեղեկացնում ենք, որ Շիրակի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագրի 2022 թ.-ի №2 Ա և Բ պրակների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հետևյալ հղումներով՝
ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2022 թ.-ի №2 Ա պրակ
ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2022 թ.-ի №2 Բ պրակ