Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022-2023 ուստարվա համար հայտարարված Էրազմուս+ ակադեմիական շարժունությանը մասնակցելու հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետը Պորտուգալիայի և Ռումինիայի գործընկեր համալսարանները երկարաձգել են մինչև 2023թ. հունվարի 6-ը ներառյալ: