Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Խնդրում ենք այցելել Շիրակի պետական համալսարանի պաշտոնական կայքէջի (www.shsu.am) «Նախագծերի քննարկում» պատուհանի «Ակտիվ» բաժինը, որտեղ ձեր քննարկմանն են ներկայացված երկու փաստաթղթերի փոփոխությունների և լրացումների տարբերակները.

  1. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունում առաջարկվող  փոփոխություններ
  2. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրությունում առաջարկվող  փոփոխություններ

Խնդրում ենք ձեր դիտարկումներն ու առաջարկությունները գրել «Ակտիվ» բաժնում հատկացված տեղում և ուղարկել մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 28-ի ժամը 15:00-ն:

Կանխավ շնորհակալություն: