Հրատարակվել է Էրազմուս+ «AbioNet» ծրագրի թերթի 5-րդ համարը

Էրազմուս+ «AbioNet» ծրագրի թերթի հերթական 5-րդ համարում անդրադարձ է կատարվել ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում հիմնված մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի արդիական լաբորատորիայի բացմանը:

Newsletter #5