Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023թ․ մարտի 17-ին ՇՊՀ  նիստերի դահլիճում տեղի կունենա ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության համագումար։

Օրակարգ

  1. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահի հաշվետվություն
  2. ՇՊՀ արհեստակցական կազմակերպության խորհդի ընտրություն
  3. Վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրություն
  4. Ընթացիկ հարցեր։

 

ՇՊՀ Արհեստակցական կազմակերպություն