ՇՊՀ-ն ընդլայնում է համագործակցության շրջանակները

ՇՊՀ գործունեության առաջնահերթություններից մեկն արտաքին համագործակցության ոլորտների ընդլայնումն ու բազմազանեցումն է:

Կարևորելով շարունակական բարեփոխումների իրականացումը՝ վերջերս ՇՊՀ-ն կնքել է համագործակցության պայմանագիր Կուրսկիպետական բժշկական համալսարանի և ստորագրել հուշագիր «Հանրային կառավարման զարգացման, ռազմավարական հետազոտությունների և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ-ի հետ:

Վերջինիս  հետ ստորագրված փաստաթղթի հիման վրա նախատեսված է համագործակցություն կրթական բնույթի ծրագրերի իրականացման, գիտաժողովների, սեմինարների, խորհրդակցությունների կազմակերպման, մեթոդական ձեռնարկների, մասնագիտական գրականության փոխանակման և այլ ոլորտներում:

Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանի հետստորագրված համագործակցության պայմանագրի ոլորտներն են համատեղ գիտահետազոտական ծրագրերի իրականացումը, տարբեր ձևաչափերի ուսումնակրթական միջոցառումների կազմակերպումըգիտաշխատողների և ուսանողների փոխանակումը,մշակութային կապերի ամրապնդումը և այլն:

Կմեկտեղվեն ջանքերը գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդման գործում, ինչը կնպաստի ՇՊՀ 2023-2027թթ.  զարգացման  ռազմավարարական ծրագրով նախատեսված՝ բուհի միջազգայնացման գործընթացին: