ՔՆՆԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-IV
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն-անգլերեն I-IV
Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն և հայերեն I
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն II-IV
Գերմաներեն լեզու և գրականություն III
Սերվիս I-IV
Լրագրություն I-IV
Հայոց լեզու և գրականություն I-IV
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-IV
Դիզայն I
Համակարգչային գրաֆիկա I

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-V
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-V
Հայոց լեզու և գրականություն I և III-V
Սերվիս I-IV
Լրագրություն I-II
Կերպարվեստ I-V
Երաժշտական կրթություն II-V

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I
Անգլերեն լեզու և գրականություն I
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն I
Հայոց լեզու և գրականություն I
Կայուն զբոսաշրջություն I
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: