«Կանայք Արևելքում» խորագրով գիտաժողով՝ նվիրված կնոջ դերին հին և միջնադարյան Արևելքում

2019թ-ի դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտը կազմակերպում է «Կանայք Արևելքում» խորագրով գիտաժողով՝ նվիրված կնոջ դերին հին և միջնադարյան Արևելքում:
Գիտաժողովի քննարկվող հիմնախդիրները՝
• Կնոջ դերը հին և միջնադարյան արևելյան պետությունների քաղաքական և կրոնական կյանքում,
• Կնոջ իրավական կարգավիճակը հին և միջնադարյան Արևելքում,
• Կնոջ դերն Արևելքի առասպելաբանական և մշակութային համակարգում,
• Կինը հին և միջնադարյան արևելյան պատկերագրության մեջ:
Մասնակցության թեզերը և զեկուցման թեզերն ուղարկել մինչև 2019թ-ի նոյեմբերի 30-ը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին՝ mkhanzadyan@orient.sci.am , mar.khanzadyan@gmail.com:

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին: