ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ — I-IV 

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I

2022-23 դասատախտակ — IIV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ — հեռակա


2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
ֆիզ. դաստիարակություն և սպորտ. մարզումներ
Տարրական մանկավարժություն եւ մեթոդիկա 1,2,4 կուրսեր
Տարրական մանկավարժություն եւ մեթոդիկա 3-րդ կուրս

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
ֆիզ. դաստիարակություն և սպորտ. մարզումներ 2019-2020
Տարրական մանկավարժություն եւ մեթոդիկա 1,2,3 կուրսեր
Տարրական մանկավարժություն եւ մեթոդիկա 4-րդ կուրս

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-IV
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-IV
Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա III

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-IV
Ն/դ մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II և IV
Սոցիալական մանկավարժություն I-IV
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

Մագիստրատուրա

2023-24 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ — I-II

2022-23 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-II

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II, Կրթության կազմակերպում I-II
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-II, Սոցիալական մանկավարժություն I-II


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: