Բակալավր (հեռակա)

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ - I-IV կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ - V կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ - V կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ - I կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — V

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I

2022-23 դասատախտակ — IIV

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 դասատախտակ — հեռակա