Մագիստրարտուրա

2023-24 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ — I-II

2023-24 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

2023-24 դասատախտակ — I-II

2022-23 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-II

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II, Կրթության կազմակերպում I-II
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-II, Սոցիալական մանկավարժություն I-II