ՇՊՀ-ի շրջանավարտների հաջողությունները

ԱՆՆԱ ՏԻԳՐԱՆԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

 Աննա Կարապետյանը, 2018 թ․-ին ավարտելով Շիրակի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի բաժինը, սովորել է նույն բաժնի մագիստրատուրայում։ 2017 թ․-ից պարբերաբար մասնակցելով IAMA մենթալ թվաբանության կենտրոնի վերապատրաստումներին` ձեռք է բերել մի շարք մասնագիտական հմտություններ, որոնք կիրառել է դասավանդման ընթացքում: Ավելին...

 

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՇՈՏԻ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բակալավր

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

 Արուսյակ Աշոտի Երանոսյանը 2008 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի բանասիրության բաժինը և ստացել մանկավարժության բակալավրի աստիճան` հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ: 2010 թ.-ին ստացել է մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան` հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ: Ավելին...

 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԻԳՐԱՆԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

«Պատմություն» մասնագիտությամբ բակալավր
«Պատմություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Անդրանիկ Շահինյանը 2007-2011 թթ.-ին սովորել և ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի «Պատմություն» բաժնի բակալավրիատը, այնուհետև 2013 թ.-ին ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան, իսկ 2019 թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ է։ Ավելին...

 

ԱՄԱԼՅԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ԽԱԴՈՒՆՈՎԱ

«Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտությամբ բակալավր
«Կրթության կազմակերպում» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Ամալյա Խադունովան 2008-2012 թթ.-ին սովորել և ավարտել է Գյումրու Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի «Սոցիալական մանկավարժություն» բաժնի բակալավրիատը, այնուհետև 2014 թ.-ին ավարտել է «Կրթության կազմակերպում» բաժնի մագիստրատուրան, իսկ 2021 թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ է։ Ավելին...

 

ԱՄԱԼՅԱ  ԱՐԹՈՒՐԻ  ԳԱԼՍՏՅԱՆ

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

  Ամալյա Գալստյանը 2016-2020 թթ.-ին սովորել է ՇՊՀ-ի բնագիտամաթեմատիկական  ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» բաժնում՝ ստանալով բակալավրիատի աստիճան, իսկ 2022 թթ․-ին գերազանցությամբ ավարտել է նույն համալսարանի  «Մաթեմատիկա» բաժնի մագիստրատուրան։ Ավելին...

 

ՀԱՅԱՐՓԻ ՄԱՆՈՒԿԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Աշխարհագրություն»  դիպլոմավորված մասնագետ

Հայարփի Հարությունյանը 2001 թ․-ին ավարտել է Գյումրու Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի տնտեսաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը, ստացել է աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում՝ կիրառական տնտեսագիտություն մասնագիտացմամբ։Հայարփի Հարությունյանը 2001 թ․-ին ավարտել է Գյումրու Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի տնտեսաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը, ստացել է աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում՝ կիրառական տնտեսագիտություն մասնագիտացմամբ։ Ավելին...

 

ՍՈՆԱ ՎԱՐԴԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Թարգմանչական գործ (ռուսերեն-ագլերեն)» մասնագիտությամբ բակալավր

Սոնա Հարությունյանը 2009-2013 թթ.-ին սովորել է Գյումրու Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի թարգմանչական գործ (ռուսերեն-ագլերեն) բաժնում՝ ստանալով բակալավրի աստիճան, իսկ 2014-2016 թթ.-ին սովորել է Ճգնաժամային կառավարան պետական ակադեմիայի ճգնաժամային կառավարման բաժնի մագիստրատուրայում: Ավելին...

 

Աննա Կարլենի Պապոյան

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Աննա Պապոյանը 2008-2012 թթ.-ին սովորել է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, իսկ 2012-2014 թթ.-ին սովորել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության ֆակուլտետում մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ:  Ավելին...

 

Անի Ալիկի Պողոսյան

«Պատմություն» մասնագիտությամբ բակալավր
«Պատմություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրա

Անի Պողոսյանը 2007-2011 թթ.-ին սովորել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի պատմության բաժնում, իսկ 2011-2013 թթ.-ին՝ պատմության բաժնի մագիստրատուրայում:

Ա․ Պողոսյանը 2011 թ.-ից աշխատում է «ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գյումրու Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ-ում որպես պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ, իսկ  2016-2019 թթ.-ին աշխատել է «Շիրակի մարզի ուսուցիչների միություն» գիտակրթական կենտրոն ՀԿ-ում որպես երիտասարդության հարցերով ծրագրային համակարգող:  Ավելին...

 

Անի Խաչիկի Շահբազյան

Մանկավարժության մագիստրոս՝ «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ
«Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (Ֆիզիկա)» հայցորդ

Անի Շահբազյանը 2015-2017 թթ.-ին սովորել և ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի ֆիզիկա բաժնի մագիստրատուրան, իսկ 2021թ․-ից  ՇՊՀ-ի հայցորդ է:

2012 թ.-ին աշխատել է Լոռու մարզի Չկալովի հիմնական դպրոցում՝ որպես գործավար, գրադարանավար,  2012-2015 թթ.-ին՝ Լոռու մարզի Ամրակիցի միջնակարգ դպրոցում՝ որպես ֆիզիկայի և շախմատի ուսուցչուհի, միաժամանակ «Ֆորտունա» Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունում նախագահի օգնականն էր, «Մարզպետարանի ժամ» հաղորդման վարողը: Ավելին...

 

ԼԵՆԱ ՍԱՄՎԵԼԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

«ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» դիպլոմավորված մասնագետ
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Լենա Բաղդսարյանը 2005-2007 թթ.-ին սովորել է Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռաուսուցման լաբորատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի սոցիալական աշխատանքի բաժնում, 2004-2008 թթ.-ին գերազանցությամբ սովորել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Օտար լեզուների ֆակուլտետի ֆրանսերեն լեզվի բաժնում՝ ստանալով ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչի որակավորում, այնուհետև 2009-2011 թթ.-ին սովորել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրայում, իսկ 2018 թ.-ից Շիրակի պետական համալսարանի մանկավարժության ամբիոնում հայցորդ է: Ավելին...

 

ԱՆԱՀԻՏ ԱՇՈՏԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
«Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ բակալավր
«Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ մագիստրոս
Անահիտ Մխիթարյանը 2017-2021 թթ.-ին սովորել է ՇՊՀ-ի Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բաժնում՝ ստանալով արվեստի մանկավարժության «Կիրառական արվեստ» բակալավրի աստիճան: Ավելին...

 

ԴԻԱՆԱ ԱՐԱՅԻԿԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ » մասնագիտությամբ բակալավր

Դիանա Կարապետյանը 2013-2017 թթ.-ին ընդունվել ու սովորել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի  «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» բաժինը՝ ստանալով բակալավրի աստիճան, 2017 թ.-ին ուսումնասիրել է կերամիկայի դասընթացը, իսկ 2017-2019 թթ.-ին ավարտել է նույն մասնագիտության մագիստրատուրան: Ավելին...

 

ԱՆԱՀԻՏ ԳԵՎՈՐԳԻ ԳԻՆՈՍՅԱՆ

 «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» մասնագիտությամբ բակալավր

«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Ա. Գինոսյանը 2002-2014 թթ.-ին  հաճախել է Գյումրու համայնքի մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ: Բազմիցս մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ակրոբատիկա մարզաձևի մրցումներին և զբաղեցրել առաջին պատվավոր տեղերը: Ավելին...

ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՐԹՈՒՐԻ ՎԱՐԴԵՐԵՍՅԱՆ

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտությամբ բակալավր

«Գեղնկարչություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Մ. Վարդերեսյանը 2015 թ․-ին ավարտել է Շիրակի մարզի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական  ինստիտուտի Կիրառական արվեստի  բաժինը՝ ստանալով բակալավրի աստիճան, իսկ 2015-2017 թթ.-ին նույն բուհի  Գեղարվեստի բաժնի մագիստրատուրան և ստացել մագիստրոսի աստիճան: Ավելին...

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐԱՅԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

«Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ բակալավր
«Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Անահիտ Գրիգորյանը 2009 թ.-ին ավարտել է ԳՊՄԻ-ի բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնում, 2011 թ.-ին՝ ԳՊՄԻ-ի վերոբերյալ բաժնի մագիստրատուրան, իսկ 2011 թ.-ից ցայսօր ԳՊՄԻ-ի աշխարհագրության բաժնի հայցորդ է՝ երկրապահպանություն մասնագիտությամբ: Ավելին...

ՄԱՐԻԱՄ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բակալավր
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Մարիամ Վարդանյանը 2012 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» բաժինը, իսկ 2014 թ.-ին ավարտել է ՇՊՀ-ի նույն բաժնի մագիստրատուրան:

2014 թ.-ից աշխատում է ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցում որպես հայոց  լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: Ավելին...

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԳԻԿԻ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

 «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

«Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ բակալավր

Հովհաննես Դեմիրճյանը սովորել է Գյումրու «Բալատոն» վարժարանում: Ավարտական տարում ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Ապագա առաջնորդների փոխանակման (FLEX) ծրագրի շրջանակներում սովորել է Բրոքեն Էրրոու, Օկլահոմա, ԱՄՆ-ում: Ավելին...

ՀՐԱՉՅԱ ՇԱՀԵՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 «Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

«Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ բակալավր

Հրաչյա Հովհաննիսյանը 2010–2013 թթ.-ին սովորել է Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանում: 2011 թ.-ին արժանացել է ՀՀ նախագահի կողմից տրվող «Տարվա լավագույն աշակերտ» կոչմանը: Մասնակցել է հանրապետական դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների՝ աշխարհագրություն առարկայից, արժանացել է գովասանագրերի և 3րդ կարգի դիպլոմի: Ավելին...

ԿԱՏՅԱ ԱՇՈՏԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր
«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Կատյա Հարությունյանը 2014 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, նույն տարում ընդունվել և 2016 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան, ինչպես նաև ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի գիտական հոդվածի համահեղինակ է: Ավելին...

ԺԱՆՆԱ ԶԱՎԵՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

 «Մանկավարժության և հոգեբանության» մասնագիտությամբ բակալավր
«Մանկավարժության և հոգեբանության» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Ժաննա Ղազարյանը 2010 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի «Մանկավարժության և հոգեբանության» բաժինը: Նույն տարում ընդունվել և 2012 թ.-ին ավարտել է «Մանկավարժության և հոգեբանության» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան:  Ավելին...

ՆԻՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

 «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր
«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Ն. Կոստանյանը 2018 թ.-ին ավարտել Շիրակի պետական համալսարանի  Ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա բաժինը գերազանցության դիպլոմով, 2021 թ.-ին գերազանցությամբ ավարտել է նույն մասնագիտության մագիստրատուրան:

Նինա Կոստանյանը համահեղինակ է երեք գիտական հոդվածների: Ավելին...

ՀԵՐՄԻՆԵ ԳԱԲՐԻԵԼԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

«Կառավարում» մասնագիտությամբ բակալավր

Հերմինե Կիրակոսյանը 2013-2016 թթ.-ին սովորել է Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանում։ Վարժարանը գերազանցության ոսկե մեդալով ավարտելուց հետո 2016 թ.-ին ընդունվել է Շիրակի պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժինը։  Ավելին...

ՀԱՅԿՈՒՇ ՄԵԼՔՈՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 «Կառավարում» մասնագիտությամբ բակալավր
«Կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրոս

 Հայկուշ Սարգսյանը 2016 թ.-ին ավարտել է Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժինը գերազանցության դիպլոմով, իսկ 2018 թ.-ին գերազանցությամբ ավարտել է ՇՊՀ-ի նույն բաժնի մագիստրատուրան: Ավելին...

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՂՈՒԿԱՍԻ ՄՈՒՐԱԶՅԱՆ

 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բակալավր

   Վարդուհի Մուրազյանը 2021 թ.-ին ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանն  անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, շարունակում է ուսումնառությունը մագիստրատուրայում՝ նույն մասնագիտությամբ: Ավելին...

ՍԵԴԱ ՎԱՉԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

   

Սեդա Համբարյանը  2009 թ․-ին ավարտել է Երևանի Խ․ Աբովյանի  անվան Հայկական պետական համալսարանի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի «լոգոպեդիա» բաժինը։ Արժանացել է «Լավագույն Ուսանող» պատվոգրին։  Զուգահեռ աշխատել է՝ որպես լոգոպեդ «World Vision Armenia»–ում՝ կամավորության սկզբունքով։ Ավելին...

ԳՐԵՏԱ ԼԵՆՎԵԼԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 «Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ բակալավր
«Զինվորական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

   

Գրետա Վարդանյանը ֊2007 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի մանկավարժության ֆակուլտետի նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն բաժինը, իսկ 2020 թ.-ին ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի զինվորական հոգեբանություն բաժնի մագիստրատուրան: Ավելին...

ՄԱՐԻԱՄ ՌՈՒԲԵՆԻ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ

 «Անգլերեն լեզու» մասնագիտությամբ

   

Մ. Ղարագյոզյանը 2008 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի Օտար լեզուների ֆակուլտետի «անգլերեն լեզու և գրականություն» բաժինը՝ ստանալով անգլերեն լեզվի ուսուցչի որակավորում: Ավելին...

ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐԻ ՍԱՊՍԶՅԱՆ

 «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր
«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

     

Նելլի Սապսզյանը 2014 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետը «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ, նույն տարում ընդունվել և 2016 թ.-ին  գերազանցության դիպլոմով ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան: Մեկ գիտական աշխատանքի համահեղինակ է: Ավելին...

ՔՆԱՐԻԿ ԱՐԱՐԱՏԻ ԺԱՄԱԿՈՉՅԱՆ

 «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր
«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

     

Քնարիկ Ժամակոչյանը 2008 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ: Նույն տարում ընդունվել և 2010 թ.-ին  գերազանցության դիպլոմով ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան:

2011-15 թթ.-ին ընդունվել և սովորել է ասպիրանտուրա՝ «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ:  Ավելին...

ՄԵԼԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ բակալավր
«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

     

 Մելինե Խաչատրյանը 2008թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ: Նույն տարում ընդունվել և 2010թ.-ին  գերազանցության դիպլոմով ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան:  Ավելին...

ԼԻԱՆԱ ՀԱՄԼԵՏԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Սերվիս» մասնագիտությամբ բակալավր
«Կայուն զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

     

        Լիանա Հայրապետյանը 2018 թ.-֊ին ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի «Սերվիս» բաժինը։ 2020 թ.-֊ին գերազանցությամբ ավարտել է նույն համալսարանի «Կայուն զբոսաշրջություն» բաժինը։
2015 թ.-ից մինչ օրս աշխատում է որպես զբոսավար։ 2018 թ.-֊ին աշխատել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Շիրակի մարզի տուրիզմի զարգացման և հետազոտական կենտրոնում որպես Տվյալներ հավաքագրող-մշակող։
Ավելին...

ԼԻԼԻԹ ԱԹՈՒՐԻ ՇԱԽԲԱԶՅԱՆ
«Սերվիս» մասնագիտությամբ բակալավր

     

Լիլիթ Շախբազյանը 2018 թ.-ին ավարտել է ՇՊՀ-ի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի սերվիս բաժինը, իսկ 2019-2021 թթ.-ին սովորել է  ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Տուրիզմի կառավարում» բաժնի մագիստրատուրայում: Ավելին...

ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԵԴՐԱԿԻ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բակալավր

       Տաթևիկ Համբարյանը 2006-2010 թ.-ին սովորել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի Օտար լեզուների ֆակուլտետի անգլերեն լեզու և գրականության բաժնում:

2009 թ.-ին  մասնակցել է «Էռազմուս Լոթ  5 Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան» կրթական ծրագրին և ճանաչվել է հաղթող, որի արդյունքում մեկնել է Պորտուգալիա ուսումը շարունակելու: Ավելին...

ԱՆՆԱ ՍԼԱՎԻԿԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

«Ֆիզկուլտուրա» մասնագիտությամբ բակալավր
«Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

             Աննա Մխիթարյանը 2017 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի Ֆիզիկական դաստիարակության ֆակուլտետի ֆիզկուլտուրա բաժինը: Նույն տարում ընդունվել և 2019 թ.-ին ավարտել է հոգեբանության մասնագիտությամբ մագիստրատուրան: Ավելին...

ԱՆՆԱ ԱՇՈՏԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Սերվիս» մասնագիտությամբ բակալավր

            Աննա Խաչատրյանը 2018 թ.-ին ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի սերվիս բաժինը: 2018-2020 թթ.-ին սովորել է Սանկտ Պետերբուրգի Կուլտուրայի պետական ինստիտուտի տուրիզմի բաժնի մագիստրատուրայում: Միաժամանակ աշխատել է Սանկտ Պետերբուրգի Հելվեցիա հյուրանոցում որպես վաճառքի մենեջեր: Ավելին...

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ՆԱՋԱՐՅԱՆ

 «Պատմություն» մասնագիտությամբ բակալավր

«Պատմություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

        Արթուր Նաջարյանը 2005-2009 թթ.-ին սովորել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի պատմության բաժինում: Բուհում սովորելիս գերազանց առաջադիմության համար արժանացել է քաղաքապետի հատուկ մրցանակի:   Ավելին...

Էմմա Արտաշի Կարապետյան

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտությամբ բակալավր

          Էմմա Կարապետյանը 2019 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի «դեղագործական քիմիա» բաժինը, իսկ 2020 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի «Ֆարմացիայի ինստիտուտի» մագիստրատուրան և ստացել դեղագետի որակավորում:  Ավելին...

ԼԻԼԻԹ ԱՐԱՄԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

«Կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրոս

           Լիլիթ Մանուկյանը 2016թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի  ֆիզմաթ ֆակուլտետի կառավարում բաժինը, իսկ 2018թ.-ին՝ նույն բաժնի մագիստրատուրան գերազանցության դիպլոմով: Ավելին...

ԱՍՏՂԻԿ ԼԵՎՈՆԻ ՆԻԿՈԼՅԱՆ

«Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս
«Ֆրանսերեն լեզու» մասնագիտությամբ բակալավր

            Աստղիկ Նիկոլյանը  2011 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է  Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների ֆակուլտետը՝  ֆրանսերեն լեզու մասնագիտությամբ:  Այնուհետև ընդունվել և 2014 թ.-ին ավարտել է նույն ինստիտուտի հոգեբանության բաժնի մագիստարտուրան: Գերազանց տիրապետում է ֆրանսերենին, ագլերենին և ռուսերենին: Ավելին...

ԹԵՅՄԻՆԵ ԳՆԵԼԻ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ

 «Կենսաբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

      Թեյմինե Երվանդյանը 2017 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի կենսաբանություն բաժինը: Նույն տարում ընդունվել և 2019 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի  կենսաբանություն բաժնի մագիստրատուրան: Ավելին...

ՌԻՄԱ ԱՎԵՏԻՔԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

 «Կառավարում» մասնագիտությամբ բակալավր

             Ռիմա Պողոսյանը 2021 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետը՝ կառավարում մասնագիտությամբ: Ավարտելով բուհը՝ 2021 թ․-ին դիմել է նույն բաժնի մագիստրատուրան: Ավելին...

ԱԼՄԻՐԱ ՍՄԲԱՏԻ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

«Անգլերեն լեզու» մասնագիտությամբ բակալավր

      Ալմիրա Նիկողոսյանը 2011 թ.-ին ավարտել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի օտար լեզուների ֆակուլտետի «Անգլերեն լեզու» բաժինը: Նույն տարում  ընդունվել և 2013 թ.-ին բարձր առաջադիմությամբ ավարտել է մանկավարժության ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» բաժնի մագիստրատուրան: Ավելին...

ԳՈՀԱՐ  ՍԱՅԱԹԻ  ՄԻՆԱՍՅԱՆ

«Կենսաբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Գոհար Մինասյանը 2013 թ.-ին ավարտել է ԳՊՄԻ-ի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի էկոլոգիա բաժինը, իսկ 2015 թ.-ին՝ կենսաբանության բաժնի մագիստրատուրան: Նշենք, որ 2018 թ.-ից Շիրակի պետական համալսարանում «Մանկավարժության տեսություն և պատմության» մասնագիտության հայցորդ է: Ավելին...

ՆԱՌԱ ԳԱՌՆԻԿԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

«Կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Նառա Հովսեփյանը 2014թ.-ին ավարտել է ԳՊՄԻ-ի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի կառավարում բաժինը, իսկ 2016 թ.-ին՝ նույն բաժնի մագիստրատուրան: Դեռևս ուսումնառության տարիներին ակտիվորեն մասնակցել է ոչ միայն ինստիտիտուի այլ նաև այլ համալսարանների կողմից կազմակերպված ուսանողական  գիտաժողովներին: Ավելին...

ՀԱՍՄԻԿ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

«Կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրոս

2009 թ.-ին ավարտել է Իտալիա-Roma3-Լեզվագիտական Համալսարանը, իսկ 2015 թ.-ին ԳՊՄԻ-ի ֆիզիկամաթեմատիկական  և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ինֆորմատիկա բաժինը, 2017 թ.-֊ին՝ կառավարում բաժինը՝ ստանալով մագիստրոսի որակավորում: Ավելին...

ՆՈՒՆԵ ԽԱՉԻԿԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

«Սերվիս» մասնագիտությամբ բակալավր

 Նունե Ղազարյանը 2019 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի սերվիս մասնագիտությամբ: Ավելին...

ԱԳԱՊԻ ԼԵՎՈՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 «Դեղագործալան քիմիա» մասնագիտությամբ բակալավր

      Ագապի Գրիգորյանը 2019 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեղագործական քիմիա բաժինը: Նույն տարում ընդունվել և 2020 թ.-ին  գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիա բաժնի մագիստրատուրան:  Ավելին...

ԱՍՏՂԻԿ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱՐԱՄՅԱՆ

 «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

        Աստղիկ Արամյանը 2008 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ: Նույն տարում ընդունվել և 2010 թ.-ին  գերազանցության դիպլոմով ավարտել է նույն բաժնի մագիստրատուրան:  Ավելին...

ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

«Կրթության կազմակերպում» մասնագիտությամբ մագիստրոս
«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բակալավր

         2012 թ.-ին ավարտել է ԳՊՄԻ-ի օտար լեզուների ֆակուլտետի ֆրանսերեն լեզու և գրականություն բաժինը, 2014 թ.-֊ին՝ մանկավարժության ֆակուլտետի կրթության կազմակերպում բաժինը՝ ստանալով մագիստրոսի որակավորում, 2014-2015֊ թթ.-ին` Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հանրային կապեր և հաղորդակցական հմտություններ բաժինը, 2017֊-2019 թթ.-ին եղել է ՇՊՀ-ի մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ, իսկ 2020 թ.-ից սովորում է Հարվրդի համալսարանի երեխայի իրավունքների պաշտպանության բաժնում /հեռավար/: Ավելին...

ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՄՈՅԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Լուսինե Խաչատրյանը 2018  թ. -ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի բակալավրիատը՝ «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ: Նույն տարում ընդունվել է բուհի նույն բաժնի մագիստրատուրան: Ավելին...

ԱՆՈՒՇ ԱՐՍԵՆԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

«Պատմություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Անուշ Միքայելյանը 2011 թ.-ին  գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը: Նույն տարում ընդունվել և 2013 թ.-ին գերազանցությամբ ավարտել է նույն մասնագիտությամբ մագիստրատուրան: Ավելին...

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ԱՇՈՏԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

 «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Հայկանուշ Կարապետյանը 2017 թ.-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի բակալավրիատը՝ «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ: Ավելին...

ՄԱՌԱ  ՀԱՄԼԵՏԻ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Հոգբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

2019 թ.-ին Մառա Հարությունյանը գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի բակալավրիատը՝ «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, իսկ 2021 թ.−ին՝ մագիստրատուրան: Ավելին...

ՌԻՄԱ  ՀԱՄԼԵՏԻ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բակալավր

Ես՝ Ռիմա Խաչատրյանս,  2018 թ․-ին ավարտել եմ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի  հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» բաժնի բակալավրիատը գերազանցության դիպլոմով: Ավելին...

ԱՆԻ  ԱՐՏՅՈՄԻ  ՍԱՀԱԿՅԱՆ

«Սերվիս» մասնագիտությամբ բակալավր

2020թ.-ին ավարտել է Շիրակի Պետական համալսարանի Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի «Սերվիս» բաժնի բակալավրիատը գերազանցության դիպլոմով: Ավելին...

ԼԻԼԻԹ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾԻ
«Հալոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Լիլիթ Թովմասյանը 2009 թ.-ին ավարտել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզու և գրականություն բաժինը։ Իսկ 2011 թ.-ին շարունակել է  կրթությունը նույն բաժնի մագիստրատուրայում։ Ավելին...

ԼԻԼԻԹ ՎԱՉԱԳԱՆԻ ՄԱԿԱՐՅԱՆ

 «Լրագրություն» դիպլոմավորված մասնագետ

Լիլիթ Մակարյանը 2008 թ.-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժինը գերազանցության դիպլոմով: Ավելին...

ԹԱՄԱՐԱ ՀՐԱՆՏԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Թամարա Հովհաննիսյանը 2013 թ․-ին ավարտել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկայի բաժինը գերազանցության դիպլոմով: Ավելին...

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՐՏՈՒՇԻ ՄՈՒՐԱԶՅԱՆ

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

2016 թ․-ին Մարգարիտա Մուրազյանը գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի բակալավրիատը՝ «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ, իսկ 2018 թ․-ին՝ մագիստրատուրան: Ավելին...

ԳԱՅԱՆԵ ՄԽԻԹԱՐԻ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Գայանե Մխիթարի Մելքոնյանը 2016 թ․-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Շիրակի պետական համալսարանի Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի բակալավրիատը՝ «Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ, իսկ 2018 թ․-ին՝ մագիստրատուրան: Ավելին...

ԱՐԾՐՈՒՆ  ՍՈՒՐԵՆԻ  ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

«Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրոս

2019 թ․-ին Արծրուն Ալեքսանյանն ավարտել է ՇՊՀ–ի մագիստրատուրան իրավագիտություն մասնագիտությամբ: Ուսումնառությունից հետո աշխատել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում որպես դատավորի օգնական: Ավելին...

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ԱՎԵՏԻՔԻ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

«Մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոս

Վարդուհի Ալեքսանյանը 2013 թ․-ին ավարտել է Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետը՝ մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, այնուհետև 2013-2015 թթ.-ին սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է նույն բուհի մագիստրատուրան՝ մաթեմատիկա մասնագիտությամբ: Ավելին...