Աշխատակազմ

Բաժնի պետ

Վահրամ Էլոյան

Ինքնակենսագրություն

      Գործատուների հետ համագործործակցության և տվյալների բազայի համակարգող
Աղունիկ Ավետիսյան

    Ուսանողների աջակցության և պրակտիկայի կազմակերպման պատասխանատու
Ինեսսա Շուխյան

Առաջին կարգի մասնագետ
Սիրանուշ Կարապետյան