Հունգարիայում ուսանելու դրամաշնորհային ծրագիր

Հունգարիայում ուսանելու և հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու դրամաշնորհային ծրագիր «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Call for Applications
https://hungaryhelps.gov.hu/apply/

Դիմելու վերջնաժամկետն է ս.թ. հունվարի 31:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՇՊՀ Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոն(Բ2-12 աշխատասենյակ), բոլոր աշխատանքային օրերին ժամը 10:00-16:00: