ՇՊՀ-ի 2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Սիրելի՛ ուսանողներ, սթ ապրիլի 1-ից մեկնարկում են 2020-21 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասերը՝ հիբրիդային եղանակով, I-IV կուրսերի համար:

Ներկայացնում ենք դասատախտակը՝  ըստ ֆակուլտետների.

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ
Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ
Մանկավարժության ֆակուլտետ
Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ
Ռազմական ամբիոն
Արվեստի ամբիոն