Ռուսաց լեզվի ուսումնասիրման առցանց հարթակ

«Ռուսերենը՝ որպես օտար լեզու»  ծրագրի շրջանակում  ստեղծվել է  ռուսաց լեզվի ուսումնասիրման առցանց հարթակ, որտեղ հնարավոր է մուտք գործել մինչև  2021թ.-ի մայիսի 17-ը։  Այս հարթակի գրադարանում առկա են գիտական և կրթական գրականություն մշակույթի, արվեստի, պատմության, հաարակական գիտությունների, փիլիսփայության տնտեսագիտության, իրավագիտության վերաբերյալ,  ինչպես նաև՝ դասագրքեր, ուսուցողական նյութեր, բառարաններ, հանրագիտարաններ։ Բացի այդ հարթակը պարունակում է նաև ընդարձակ մեդիա գրադարան։

Հարթակ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ  է մինչև 2021թ.-ի մայիսի 17-ը գրանցվել հետևյալ կայք էջում՝ http://ros-edu.ru/։

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/ ):

Регистрация и авторизация на платформе