Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհ հետազոտողների համար

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, «Մանուկյան Սիմոն հիմնադրամի» և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի համագործակցության արդյունքում ստեղծված «Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամի» կողմից մեկնարկել է ուսանողների և հետազոտողների համար 2021թ․-ի հետազոտական թեմաների հայտերի ընդունման գործընթացը:

ՄՍՀՀ ծրագիրը 2021 թ. -ի գարնանային կիսամյակի համար հետազոտողներին տրամադրում է հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ իրենց հետազոտական ավարտական թեզերը գրելու համար:


Թեմաներ՝

  1. Թեմա1. Ադրբեջանի կողմից ՀՀ և Արցախի դեմ կիրառվող տեղեկատվական պայքարի գործիքակազմը

Դիմումի վերջնաժամկետ՝ մարտ 19, 2021 թ.

Հետազոտության ավարտի վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբեր 31, 2021 թ 

 

  1. Թեմա 2. Մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման  մակարդակի ցուցիչների համակարգը՝ որպես մարզի/երկրի համաչափ զարգացման ապահովման գործիք

Դիմումի վերջնաժամկետ՝ մարտ 19, 2021 թ.

Հետազոտության ավարտի վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբեր 31, 2021 թ 

Պահանջները հետազոտողների համար.

– կարող են դիմել ինչպես տեղացի, այնպես էլ միջազգային հետազոտողները,

– հետազոտողները կարող են դիմել ինչպես անհատապես, այնպես էլ խմբով:

Հետազոտական խմբի ղեկավարը պետք է ամբողջական դրույքով աշխատի հայաստանյան որևէ բուհում։

–նախապատվությունը տրվելու է հիմնականում համալսարանի աշխատակիցներից կազմված խմբերին,

– նախապատվությունը տրվելու է այն խմբերին, որոնք հետազոտության իրականացման գործընթացում կներգրավեն ուսանող(ներ)ի։

 

Ինչպես դիմել՝

– կայքից բեռնեք դիմումի ձևը,

– լրացրեք այն հայերենով կամ անգլերենով,

– լրացված դիմումը ուղարկեք հետևյալ էլ․ փոստի հասցեով՝ MSRFpanel@aua.am,

–յուրաքանչյուր դիմորդ (խմբի ղեկավար) տվյալ հետազոտության շրջանակներում կարող է ներկայացնել միայն մեկ հայտ,

– յուրաքանչյուր դիմորդ (խմբի ղեկավար) տվյալ հետազոտության թեմայի համար կարող է ներկայացնել միայն մեկ հայտ:

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք ՇՊՀ-ի աշխատակիցներին և հետազոտողներին տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (shsu.science@gmail.com):