Բակալավր (առկա)

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակի աշխատանքային տարբերակ

2023-24 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV