ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-V

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-IV

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ — I-IV
2021-22 դասատախտակ — V

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ(առկա)
2021-22 դասատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ
2021-22 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ

2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ
2020-21 1-ին կուրսերի դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ
2020-21 դասատախտակ — հեռակա


2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

Հեռակա բակալավր

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն V

Մագիստրատուրա

2022-23 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2022-23 դասատախտակ — I-II

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն

2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-II