ՔՆՆԱՏԱԽՏԱԿ

2023-24 ուստարվա մագիստրատուրա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննատախտակ

 2023-24 քննատախտակ-2-րդ կուրս

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննատախտակ

 2023-24 քննատախտակ-5-րդ կուրս

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննատախտակ
2023-24 քննատախտակ

2023-24 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2023-24 քննատախտակ
2023-24 ուստարվա մագիստրատուրա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2023-24 քննատախտակ

2023-24 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2023-24 քննատախտակ

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննատախտակ
2022-23 քննատախտակ

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննատախտակ
2022-23 քննատախտակ

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2022-23 քննատախտակ

2022-23 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2022-23 քննատախտակ

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2021-22 քննատախտակ

2021-22 ուստարվա մագիստրատուրա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2021-22 քննատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2021-22 քննատախտակ — 1-4-րդ կուրսեր
2021-22 քննատախտակ — 5-րդ կուրսեր

2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2021-22 քննատախտակ

2021-22 ուստարվա մագիստրատուրա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2021-22 քննատախտակ

2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննատախտակ
2021-22 քննատախտակ