«Գիտության հետազոտության մեթոդաբանություն» թեմայով դասախոսություն

Սույն թվականի նոյեմբերի 3-ին ժամը 1230-ից ՇՊՀ դահլիճում տեղի կունենա «Գիտության հետազոտության մեթոդաբանություն» թեմայով դասախոսություն:

Բանախոս՝ Սանկտ Պետերբուրգի Պ.Ֆ.Լեսգաֆտի անվան ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և առողջության ազգային պետական համալսարանի սոցիալ-հումանիտար դիսցիպլինների ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Քաջիկ Օհանյան:

 

 

ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության, որակի
ապահովման և կառավարման կենտրոն