«Հայ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրները արդի ժամանակաշրջանում. մարտահրավերներն ու դրանց լուծումները». միջազգային գիտաժողով

2019թ.-ի նոյեմբերի 26-ին, Երևան քաղաքում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված «Հայ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրները արդի ժամանակաշրջանում. մարտահրավերներն ու դրանց լուծումները» միջազգային գիտաժողովը:

Գիտագործնական գիտաժողովը ներառում է հետևյալ հիմնական ուղղությունները.

  1. Փիլիսոփայություն
  2. Սոցիոլոգիա
  3. Իրավագիտություն
  4. Քաղաքագիտություն

Գիտաժողովի լեզուներն են` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն:

Գիտաժողովի աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է հրատարակել հոդվածների ժողովածու:

Գիտաժողովին առկա կամ հեռակա կարգով մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2019թ. հոկտեմբերի 10-ը մասնակցությունը հաստատող հաղորդագրությունն ու զեկուցումներին համապատասխան հոդվածներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին՝ jijyan@mail.ru; ghazaryan-88@mail.ru:

Մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ Անի Սահակյանին:

Ուղեցույց