Տարեկան ուսանողական գիտաժողով ՀՌՀ-ում

Հայ-Ռուսական համալսարանը 2022 թ.-ի ապրիլի 25-28-ը կազմակերպում է տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ գիտական ուղղություններով՝

Ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտություններ՝

  • մաթեմատիկա,
  • ինֆորմատիկա և տեխնիկական գիտություններ,
  • ֆիզիկատեխնիկական գիտություններ,
  • կենսաբանական և քիմիական գիտություններ,

Սոցիո-հումանիտար գիտություններ՝

  • փիլիսոփայություն, քաղաքագիտական և պատմական գիտություններ,
  • տնտեսական գիտություններ,
  • իրավաբանական գիտություններ,
  • բանասիրական և լեզվաբանական գիտություններ,
  • հոգեբանություն,
  • արևելագիտություն։

Նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2022թ.-ի մարտի 1-ից մինչև 27-ը ՀՌՀ-ի պաշտոնական կայքի (https://rau.am/) հայտերի ներկայացման էլելտրոնային համակարգում լրացնել հայտաձևը (https://rau.am/annual_conference):

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի աշխատակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/shsu.science@gmail.com ):

Հոդվածների ներկայացման կարգը