Category: Uncategorized

 • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Հարգելի Ուսանողներ, Ցանկանում ենք տեղեկացնել ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում «Վիվա-Սթարթ» ուսուցողական ծրագրի մասին, որի մեկնարկը կտրվի ս. թ. նոյեմբերի 01-ին: Ծրագրի նպատակն է զարգացնել ուսանողների վաճառքի և սպասարկման հմտությունները՝ հնարավորություն ընձեռելով ոչ միայն

 • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Հարգելի´ ուսանողներ, հայտնում ենք ձեզ,  որ համալսարանում զեղչային համակարգի հետ կապված փոփոխություններ չեն կատարվել:   ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Հարգելի ընթերցող Սեպտեմբերի 25-ին «Առավոտ» օրաթերթի էլեկտրոնային հարթակում տեղադրվել է «Ռեկտորն ավերում է բուհը». բաց նամակ ՀՀ նախագահին ու վարչապետին հոդվածը (WWW.ARAVOT. AM/2017/09/25/909444/): Բաց նամակը քննարկվեց գիտական խորհրդում և ընդունվեց

 • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

          ERASMUS  + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ   ERASMUS + շարժունության եվրոպական ծրագրին կարող են մասնակցել հետևյալ բնագավառների ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները.  

 • ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  2017թ. հոկտեմբերի  23-ից  նոյեմբերի 17-ը   Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում  հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար  (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են որակավորման  քննություններ  հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ. Մասնագիտություն Ընդհանուր մասնագիտական լրացուցիչ քննության օր, ժամ[1] Մասնագիտական որակավորման քննության օր, ժամ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա /Ա.02.04/ 23

 • ՇՊՀ-ՈւՄ ՇԱՐՈւՆԱԿՎՈւՄ Է ՀԵՌԱԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈւԹՅՈւՆԸ

  Բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցմամբ կարող են ընդունվել առնվազն միջնակարգ, նախնական մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք՝ առանց տարիքի սահմանափակման: Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական

 • ՇՊՀ-ն հայտարարում է 2017-18 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման ընդունելություն

  Հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման համար (հայցորդություն) կարող են դիմել մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցող կամ դիպլոմավորված (հնգամյա կրթություն) անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակության: Ընդունելությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտություններով. Դասիչ Մասնագիտություն Ա.00.00 Ֆիզիկամաթեմատիկական

 • Կրթական ծառայությունների մատուցման համակարգի արդիականացումը ՇՊՀ-ի «ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագրի շրջանակներում

  Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի /ՆՄՀ/ «Կրթության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ում 2016թ. դեկտեմբերից ընթացող «ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագիրը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ու իրականացման գործընթացի արդիականացման, կրթական նոր տեխնոլոգիաների, մասնավորապես՝ հեռաուսուցման, շարունակական /ցկյանս/ կրթության

 • Հայտարարություն

  Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2017 թվականի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածների ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2017թ. սեպտեմբերի 20-ը:

 • ՀԵՀ-ը փոխհատուցում է երեխաներ ունեցող ուսանողների ուսման վարձը

  Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը փոխհատուցում է ՀՀ պետական բուհերի բակալավրիատի առկա համակարգում սովորող, 2 և ավելի երեխա ունեցող ուսանող-ծնողների ուսման վարձը 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար: Դիմելու պահին ուսանող-ծնողների տարիքը