Ճապոնիայի Ցուկուբայի համալսարանի մագիստրոսական կրթաթոշակ

Ճապոնիայի Ցուկուբայի համալսարանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հատկացրել է տնտեսական և հանրային քաղաքականության մագիստրոսական ծրագրով (Master’s Program in Economic and Public Policy) առկա ուսուցման երկու կրթաթոշակային տեղ:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ կից հղումներով։

Ծրագիր

Ծրագրի մանրամասները

Տեղեկատվություն

Բակալավրի և մագիստրոսի աստիճաններով կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններ