ՔՆՆԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-IV
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-IV
Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա II

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-IV
Ն/դ մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II և IV
Սոցիալական մանկավարժություն I-IV
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-IV

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II
Սոցիալական մանկավարժություն I
Կրթության կազմակերպում I-II
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-II

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: